Family Approach VR

Client:

  • DTI Foundation

Sector:

  • Medicine and Health Care

FAMILY APPROACH: EL METAVERS PER APRENDRE A COMUNICAR MALES NOTÍCIES EN LA VIDA REAL

Family Approach VR és una formació en realitat virtual que hem desenvolupat per a la TPM-DTI Foundation com part del programa formatiu que ofereix a professionals sanitaris de tot el món. En aquest post pots conèixer tots els detalls pedagògics i apropar-te a la User Experience y al procés de creació d’aquesta formació. També parlarem d’aquest projecte en el nostre blog, focalitzant-nos més en els seus usos i explicant el dia de rodatge. 

Family Approach VR

APOSTEM PER L’APRENENTATGE EXPERIENCIAL

L’ús del vídeo 360 interactiu aporta el màxim realisme i situa a l’usuari com a protagonista de l’experiència. L’alumne no és un espectador passiu sinó que ha de prendre diferents decisions i pot experimentar les diferents conseqüències de cada una d’elles. També aprèn a través de les emocions, emocions amb les quals precisament s’enfrontarà quan hagi de fer front a una situació real. De fet, l’empatia dels usuaris amb els rols del context es multiplica per dos.

Aprendre amb Realitat Virtual implica tenir una experiència vivencial prèvia a la realitat que fa que la retenció de continguts es multipliqui fins x4 amb aquesta metodologia. 

UN FORMAT ENCARA MÉS INTERACTIU

Hem apostat per un format encara més interactiu, dissenyant noves formes d’interacció a través de la veurol-switching (l’usuari o usuària serà metge intensivista durant el primer bloc de l’experiència, i després passarà a ser coordinador de transplantaments), i branching complexes que permeten girs radicals de l’experiència, segons les bones o les males decisions de l’usuari. 

A més, hem introduït mètodes d’evaluació en diversos formats amb els quals ja treballem habitualment (múltiple choice, autoavaluacions, ordenar fases de processos, etc.). Aquest decision-making genera informació rellevant i monotoritzable que és de gran ajuda per al professorat i per als propis alumnes per tal d’identificar i entendre el punt d’aprenentatge en què es troben.

Family Approach VR
Family Approach VR

USER JOURNEY 

L’usuari es trobarà amb un cas de possible donant que acaba de morir per mort encefàlica. El seu objectiu serà donar suport emocional a la família i aconseguir la donació d’òrgans i teixits. Cada una de les decisions que prengui afectaran al curs de l’experiència. L’alumne comptarà amb un virtual guide, que anirà guiant-lo en els diferents capítols de l’experiència. També es trobarà amb múltiples mètodes avaluatius.

En posar-se les ulleres de realitat virtual, l’usuari es trobarà amb una família que acaba de perdre a un ésser estimat; el que haurà de fer primer és notificar la mort d’un dels seus familiars. Cada un dels familiars està específicament construït per desenvolupar un rol psicològic concret i diferent, potenciant així el ventall de situacions i emocions amb el qual l’usuari ha de lidiar. Abans de comunicar aquesta notícia, l’usuari haurà de dissenyar l’espai en el qual vol dur a terme l’entrevista tenint en compte quins elements fan més favorable un ambient confortable i obert a la comunicació. a més, també haurà de coordinar-se amb l’equip mèdic i per repartir les tasques que li pertoquen a cada un.

L’usuari també haurà d’explicar el concepte de mort cerebral a la família, un concepte que, per la seva complexitat mèdica, sol ser difícil de transmetre amb claredat als familiars. Aquí també es busca que el TPM sàpiga adaptar el to i l’argot mèdic a un grup de persones que no tenen coneixements mèdics, doncs aquest és un dels principals problemes comunicatius amb què es troben els professionals en la vida real. 

Després, l’usuari haurà de procedir a sol·licitar la donació d’òrgans i teixits del familiar difunt. En aquest punt de l’experiència, el/la usuari/a ja coneix els perfils psicològics de la família i les seves possibles reaccions, és a dir, que ja té suficient informació per a elaborar una estratègia comunicativa per sí mateix/a.

Si l’usuari convenç els familiars per a la donació, ha de fer un últim esforç demanant a un d’ells que es quedi a la sala per contestar una enquesta, que és obligatòria per llei en aquests procediments (Behavioural Risk Interview). Consta de preguntes que, moltes vegades, entren en la intimitat del difunt, i requereixen d’una alta empatia i comprensió per part del professional mèdic a l’hora de ser formulades i a l’hora de conduir tota l’enquesta en general.  De nou, tot un repte que posa en pràctica les habilitats emocionals per tal d’assegurar la comunicació afectiva, fins i tot, en els moments més delicats

DISSENY EN COCREACIÓ

Family Approach VR

A Immersium Studio treballem en cocreació amb els nostres clients per tal de potenciar al màxim l’expertisingCada projecte és únic i requereix tota la nostra atenció i dedicació.

En el cas de Family Approach RV, hem treballat colze a colza amb tot l’equip de DTI. Després de les reunions inicials en les quals vam entendre les necessitats estratègiques de DTI i els objectius concrets que esperàvem d’aquesta formació, vam emprendre una fase de research molt intensa en la qual vam llegir una gran quantitat de casos clínics anònims i altres documents que formen part del material didàctic dels cursos en els que s’emmarca aquesta formació. Fusionem els elements més interessants de cada cas i ficcionem o creem un cas que reunia els millors ítems per tal d’assegurar el compliment dels objectius pedagògics i que potenciava els diferents perfils psicològics que desenvoluparien els personatges.

Durant tot el procés de disseny, els nostres experts en UX vam pensar cada detall de l’experiència per tal que fos efectiva i impactant. Després d’una primera proposta, vam seguir fent torns de feedback dinàmic per acabar de perfilar els personatges, la trama, les interaccions i la metodologia de l’avaluació. Un cop tancat l’script i els branching scenario, vam procedir a gravar totes les escenes i els nostres mags de postproducció van fer la seva màgia.

Ara ens trobem en la fase de coaching i seguiment. Estem molt satisfets de veure com cada vegada més alumnes aprenen amb Family Approach RV.

AQUEST ÉS NOMÉS UN EXEMPLE DE TOTES LES APLICACIONS DE LES TECNOLOGIES IMMERSIVES EN LA FORMACIÓ I L’EDUCACIÓ.
SOM EXPERTS EN FORMAR A PERSONES MITJANÇANT EXPERIÈNCIES INNOBLIDABLES I AMB UNA ALTA QUALITAT PEDAGÒGICA.
CONTACTA AMB NOSALTRES I CONEIX COM PODEM AJUDAR-TE.