El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible a l’adreça URL https://immersiumstudio.com (d’ara endavant, el lloc web), que Immersium Studio SL posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, o a causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o a la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB

 • Raó Social de l’Empresa: Av Tibidabo 39
 • Nom del titular: Immersium
 • Domicili social: Av Tibidabo 39
 • Població: Barcelona
 • Província: Barcelona
 • C.P.: 08035
 • C.I.F./D.N.I.: B67220160
 • Telèfon de contacte: +34 616267756
 • Correu electrònic: info@immersiumstudio.com
 • Dades registrals: Immersium Studio SL. Volúmen/Tomo 46423 Folio 29 Hoja: 519464 Inscripción: 1
 • Data d’inscripció: 10 de Maig de 2018

2.- OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Immersium Studio SL a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web.

L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la web.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i la utilització de la web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la web.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. Immersium Studio SL no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les conseqüències.
Immersium Studio SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’Immersium Studio SL, ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra Immersium Studio SL.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés a la web com l’ús inconsentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Immersium Studio SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús. Immersium Studio SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

 • la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web
 • un mal funcionament del navegador
 • i/o de l’ús de versions no actualitzades

Immersium Studio SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. Immersium Studio SL no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

Immersium Studio SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6.- ÚS DE LA TECNOLOGIA DE COOKIES

La web no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari hi navega, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

La web utilitza cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat d’Immersium Studio SL, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que hi ha. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a Immersium Studio SL, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari no podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’Immersium Studio SL.

 8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Immersium Studio SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Immersium Studio SL o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’Immersium Studio SL, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre). En aquest sentit Immersium Studio SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que considereu oportú que se cedeixin les vostres dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre això.

En compliment del que estableix la RGPD, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per això deu contactar amb nosaltres a info@immersiumstudio.com.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís Legal s’interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Immersium Studio SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Immersium Studio SL i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili d’Immersium Studio SL.